People in nature, Sky

... barna Norge tok for å fjerne taterne fra landet

Nasjonens barn

Gjennom 1900-tallet ble 1500-2000 barn ble tatt fra sine romaniforeldre og plassert i barnehjem, skolehjem og hos norske familier. Eller de måtte følge sine foreldre til Svanviken arbeidsleir.
Å ta barna var ett av flere statlige tiltak med samme mål: At taterne skulle forsvinne som eget folk i Norge.

I perioden fram til 1989 ble om lag en tredel av romanibarna tatt fra foreldrene. Det var en katastrofe for de fleste av dem. Det fikk også store konsekvenser for dem som ikke ble tatt. Foreldre sluttet å reise og sluttet å lære barna språk og kultur i frykt for det offentlige Norge. En privat kristen organisasjon ble gitt statlige fullmakter. De hadde ansvar for drift av barnehjemmene og Svanviken arbeidskoloni. De tok seg også av registrering og overvåking av romanifolket i Norge i samarbeid med politiet og kirken.

Vi tok fatt i dette, hver på vår måte, – fordi vi ikke vil at det skal glemmes det som skjedde.

Bernt Eide lagde dokumentasjonsprosjektet Nasjonens barn. Det munnet ut i den første utstillingen i Rådhusgalleriet i Oslo i 2008. Etter denne starten har utstillingen vært presentert 13 ulike steder i landet. Prosjektet bygger videre på reportasjer Eide publiserte i Dag og Tid på 1990-tallet.

Ellen Aanesen laget to dokumentarfilmer for NRK som satte spor etter seg. Her kom mange tatere til orde. I sentrum er Anna Johansen og Sofie Johansen og barna Sofie fant igjen etter mange år.

Sammen skrev vi boka Nasjonens barn (2008) utgitt på Conflux forlag. Årene har gått, og boka selger ikke nok til nye opplag. Men innholdet synes vi er viktig for kommende generasjoner, så derfor ønsker vi å presentere det på nett slik at det er tilgjengelig for den som vil vite.

Internett har også noen fordeler: Det gir mulighet til å hente fram mer stoff. Stoff om hvordan dette kunne skje og stoff fra/om deltakerne i dokumentasjonsprosjektet. Det vil endelig gi plass til de deltakerne som kom med etter at boka var trykt. Har du innspill eller stoff; ta kontakt med Bernt Eide  på epost: post(alfakrøll)nasjonensbarn.no

Takk til Conflux forlag som først ga ut boka, og som nå har frigitt bokas innhold til nettpublisering. Den originale boka kan fortsatt kjøpes HER.

Takk også til fondet "Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne"  for støtte til nettpresentasjonen.

Mer

Photograph, Vertebrate, Black, Sleeve

Boka Nasjonens barn

Forfattere: Bernt Eide og Ellen Aanesen
Fotograf: Bernt Eide
Conflux forlag
Omslagsdesign: Geir Yttervik
Bokdesign: Bernt Eide
Oslo 2008
Trykket i to opplag på tilsammen 2000
ISBN: 978-82-92948-00-2

Bernt Eide har mottatt støtte til dokumentasjonsprosjektet "Nasjonens barn" fra Fritt Ord, Norsk kulturråd og Høgskolen i Oslo (nå OsloMet).

Ellen Aanesen har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Nettstedet Nasjonens barn

Redigering, design og presentasjon for nett: Bernt Eide 2022
Designverktøy: Vev Design